Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale

Ultima actualizare: 17 Mai 2018

Această informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Treasure Island SRL.
Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru www.treasureisland.ro.

1. Datele personale pe care le prelucrăm
Colectarea datelor personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a furniza o experiență de cea mai înaltă calitate cu privire la serviciile noastre și cu privire la utilizarea website-urilor noastre.
În calitate de VIZITATOR, nu îți solicităm și nu colectăm niciun fel de date personale, însă utilizăm cookie-uri. Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website-urile noastre sunt disponibile aici.

2. Operatorul datelor cu caracter personal
Operatorul datelor personale este TREASURE ISLAND SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, str. Buzești, nr. 71, et 7, cam. 709, înregistrată la registrul comerțului sub nr.J40/16263/2016. Cod fiscal: 36828838.
Îți mulțumim că ne-ai încredințat datele tale personale și că ne-ai acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale.

3. Cui se adreseaza acest document
Acest document este dedicat vizitatorilor site-ului www.treasureisland.ro, pentru a se informa cu privire la modul de interacțiune cu datele, informațiile, conținutul și modul de colectare, procesare, gestionare, publicare și păstrare al datelor cu caracter personal.
Prin vizitarea paginilor site-ului nostru vă exprimați, fără echivoc, acordul cu termenii și condițiile enumerate în acest document. Acesta poate suferi modificări și actualizări în timp, motiv pentru care vă rugăm să verificați aceste date, ori de câte ori accesați pagina site-ului nostru. Obiectivul nostru principal este protejarea și securitatea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în special dreptul la viața privată și securitatea prelucrării datelor personale.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, TREASURE ISLAND SRL are obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

4. Informații pe care le colectăm și gestionăm
Site-ul www.treasureisland.ro plasează anumite secvențe de cod numite cookies pe calculatorul clientului sau utilizatorului pentru a putea funcționa la parametri normali. Totodată, utilizăm anumite imagini electronice. Pe bază de cookies, noi colectăm informații cu privire la momentul în care site-ul a fost vizitat, tipul și versiunea de browser folosit, sistemul de operare precum și alte informații asemănătoare. Putem determina momentul deschiderii email-urilor trimise de noi, precum și alte date. Totodată, clientul sau utilizatorul poate alege să blocheze elementele cookies prin urmarea instrucțiunilor din browser. Totuși, dacă aceste cookies sunt blocate din browser, s-ar putea că vizitarea site-ului sau utilizarea platformei să fie, în aceste condiții, imposibilă.